Pro Beskydské nebe – Život v korunách stromů jsem vytvořil řezbu – Keltský kalendář. Jedná se o lipové dřevo z půleného komene o výšce 200 cm a průměru 40 cm.